21 December, 2011

Jensen trådløs wifi usb og Debian

Følg denne vejledning. Husk blacklist efter at firmware er installeret.

No comments: