25 June, 2009

Yi Ching med pychingYi Ching er et udmærket orakel i forbindelse med computere, fordi både operativsystemet på computeren og det ældgamle mantiske system bygger på en binær kode.

Brugen af Yi Ching er udpræget magisk. Det er jo primitivt at spørge: "Hvad bringer fremtiden". Yi Ching bruges mere offensivt, spørg hellere: "Hvad skal jeg gøre for at få XyZ til at ske".

Naturligvis svarer Yi Ching altid rigtigt, det er blot et spørgsmål om den menneskelige bevidsthed er i stand til at tolke svaret korrekt. Heri ligner Yi Ching de klassiske orakler.

Linux og Gnome
Pyching er som navnet antyder skrevet i Python, der kan afvikles på de fleste operativsystemer.

Ubuntubrugere kan hente pyching via sudo apt-get install pyching. Andre distroer har også pyching i deres repositories. Archlinux her den ikke; men installationen er forholdsvis enkel:

 1. Download pyching*.tar.gz filen fra Sourceforge
 2. Pak den ud, f.eks. i /usr/share/pyching
 3. Gør pyching.py eksekverbar:
  # chmod a+x pyching.py
 4. Programmet kræver at både python og tkinter er installeret.
 5. Lav en genvej i panelet til programmet, eller opret et menupunkt, der linker til pyching.py.
Genvejen tilføjes sådan:
 1. Højreklik på panelet
 2. > Custom Application Launcher
 3. Giv en overskrift, sti til pyching.py og en beskrivelse af programmet. Husk at pyching eksekveres via python, derfor ser kommandoen sådan ud: "python /usr/share/python/python.py" (stien er naturligvis afhængig af hvor du har lagt programmet)
 4. Klik på ikonen, hvis den skal udskiftes med noget mere interessant
En bivirkning er, at du nu kan linke til alle de programmer, som du selv har skrevet...
Her kan du hente Pyching på Sourceforge.

24 June, 2009

Tomtom og linux

Tontom GO 630 kan mountes som USB-device. Kort sagt: forbind Tomtom med din pc, og så er der adgang til ... alt. Det vil sige at filer kan lægges over på Tomtom, man kan lave sine egne lyde etc. Tomtom minder på visse måder om en linuxmaksine, omend gpsen forekommer lidt mere rodet.

23 June, 2009

Noter fra wifi-pakker til Esprimo / Archlinux

288 pacman -S wifi-select
319 pacman -S flashplugin
326 pacman -S wireless_tools
340 pacman -S wpa_supplicant
341 pacman -S wicd
344 pacman -S netcfg
361 pacman -S networkmanager
369 pacman -S dhcpd

22 June, 2009

Wifi og archlinux

Konfigureres let via wicd-client. Skal afvikles som root.

Distros i det lille hjem

I øjeblikket bruger vi disse distroer / OS:
 • Asus EEE: Ubuntu 9.04
 • HP Laptop arb.: Ubuntu 9.04 / Windows XP
 • FS Esprimo Mobile: Archlinux
 • Server Desktop: Archlinux
 • Tomtom: linux-klon
Ubuntus stjerne er desværre dalende. Af en eller anden grund er den blevet meget tung at danse med. Til gengæld holder jeg meget af at bruge Archlinux, fordi systemerne bliver bygget op fra grunden.

Archlinux og Esprimo Mobile

Opsætning:
 • pacman -S Xorg (dvs. X)
 • pacman -S xf86-video-intel (grafikdriver)
 • pacman- S hal (hal)
Og så # Xorg -configure
Dette skaber en fil, der lægges som xorg.conf i /etc/X11/

Så (husk at tilføje hal til daemons i /etc/rc.conf)
# /etc/rc.d/hal start
# startx

OK, det virker, så:

# pacman -S gnome gnome-extras
/etc/rc.d/gdm start

Fungerer med en meget lav opløsning 800x600; men det er en begyndelse. Herefter installeredes
 • OpenOffice
 • Gnome
 • XFCE
Har eksperimenteret med sisdriveren. Og nej, den virker stadig ikke; men den plejer jo at give problemer. Intet nyt under solen.

Her er den modificerede /etc/rc.conf

--- start ---

#
# /etc/rc.conf - Main Configuration for Arch Linux
#

# -----------------------------------------------------------------------
# LOCALIZATION
# -----------------------------------------------------------------------
#
# LOCALE: available languages can be listed with the 'locale -a' command
# HARDWARECLOCK: set to "UTC" or "localtime"
# USEDIRECTISA: use direct I/O requests instead of /dev/rtc for hwclock
# TIMEZONE: timezones are found in /usr/share/zoneinfo
# KEYMAP: keymaps are found in /usr/share/kbd/keymaps
# CONSOLEFONT: found in /usr/share/kbd/consolefonts (only needed for non-US)
# CONSOLEMAP: found in /usr/share/kbd/consoletrans
# USECOLOR: use ANSI color sequences in startup messages
#
LOCALE="da_DK"
HARDWARECLOCK="localtime"
USEDIRECTISA="no"
TIMEZONE="Europe/Copenhagen"
KEYMAP="dk.map.gz"
CONSOLEFONT=cp850-8x16.psfu.gz
CONSOLEMAP=8859-15
USECOLOR="yes"

# -----------------------------------------------------------------------
# HARDWARE
# -----------------------------------------------------------------------
#
# MOD_AUTOLOAD: Allow autoloading of modules at boot and when needed
# MOD_BLACKLIST: Prevent udev from loading these modules
# MODULES: Modules to load at boot-up. Prefix with a ! to blacklist.
#
# NOTE: Use of 'MOD_BLACKLIST' is deprecated. Please use ! in the MODULES array.
#
MOD_AUTOLOAD="yes"
#MOD_BLACKLIST=() #deprecated
# modules: sisfb = grafikdriver
MODULES=(sisfb)

# Scan for LVM volume groups at startup, required if you use LVM
USELVM="no"

# -----------------------------------------------------------------------
# NETWORKING
# -----------------------------------------------------------------------
#
# HOSTNAME: Hostname of machine. Should also be put in /etc/hosts
#
HOSTNAME="Seth"

# Use 'ifconfig -a' or 'ls /sys/class/net/' to see all available interfaces.
#
# Interfaces to start at boot-up (in this order)
# Declare each interface then list in INTERFACES
# - prefix an entry in INTERFACES with a ! to disable it
# - no hyphens in your interface names - Bash doesn't like it
#
# DHCP: Set your interface to "dhcp" (eth0="dhcp")
# Wireless: See network profiles below
#
eth0="dhcp"
INTERFACES=(eth0)

# Routes to start at boot-up (in this order)
# Declare each route then list in ROUTES
# - prefix an entry in ROUTES with a ! to disable it
#
gateway="default gw 192.168.0.1"
ROUTES=(!gateway)

# Enable these network profiles at boot-up. These are only useful
# if you happen to need multiple network configurations (ie, laptop users)
# - set to 'menu' to present a menu during boot-up (dialog package required)
# - prefix an entry with a ! to disable it
#
# Network profiles are found in /etc/network.d
#
# This now requires the netcfg package
#
#NETWORKS=(main)

# -----------------------------------------------------------------------
# DAEMONS
# -----------------------------------------------------------------------
#
# Daemons to start at boot-up (in this order)
# - prefix a daemon with a ! to disable it
# - prefix a daemon with a @ to start it up in the background
#
DAEMONS=(syslog-ng network netfs crond hal)

--- slut ---

Og her kommer den modificerede /etc/X11/xorg.conf

--- start ---

Section "ServerLayout"
Identifier "X.org Configured"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection

Section "Files"
ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
FontPath "/usr/share/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/100dpi:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/TTF"
FontPath "/usr/share/fonts/Type1"
EndSection

Section "Module"
Load "dbe"
Load "glx"
Load "extmod"
Load "dri"
Load "dri2"
Load "record"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection

Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "Monitor Model"
# herfra modificeret

HorizSync 28-72
VertRefresh 43-60
# Leave other settings in tact


EndSection

Section "Device"
### Available Driver options are:-
### Values: integer, : float, : "True"/"False",
### : "String", : " Hz/kHz/MHz"
### [arg]: arg optional
#Option "ShadowFB" # []
#Option "DefaultRefresh" # []
#Option "ModeSetClearScreen" # []
Identifier "Card0"
Driver "vesa"
VendorName "Silicon Integrated Systems [SiS]"
BoardName "771/671 PCIE VGA Display Adapter"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection

Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1280x768" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection

EndSection
---- slut ---

Archlinux og Esprimo Mobile

I første omgang havde jeg ikke held med at installere Archlinux; men efter nogle forsøg lykkedes det. Det var dog først da jeg besluttede helt at fravælge Windows Vista og at bruge hele harddisken til linux at det lykkedes.

Så nu har jeg en fin kommandoprompt.

21 June, 2009

FS Esprimo Mobile v5535

Det ser ud til at Archlinux virker. Efter eksperimenter med livecden blev wifi uden problemer genkendt. Om X kan køre er en anden sag. Men Archlinux er klart en installationskandidat.

20 June, 2009

Ubuntu og Esprimo Mobile en prøvelse

Først røg wifidriverne. Efter sidste opdatering virker skærmdriverne ikke. FS Esprimo Mobile og Ubuntu er kort sagt lidt af en prøvelse. Når skidtet virker, så lad være med at opdatere... ! Jeg er ved at nå det punkt, hvor Windows vender tilbage til denne pc.

OK, min tålmodighed er slut. Nu vil jeg finde en bedre distribution.

 1. Pure:Dyne - kører fint; men er kun en live distribution. Mærkeligt nok bygger den på Ubuntu. Grafikkort konfigureres korret og selv wifi fungerer. Ergo: der må findes en linux som virker her!
 2. Sabayon - virker ikke.
 3. RoseLinux - håbløst.
 4. Ubuntu 8.x og 9.04 virker ikke
 5. Mandriva: X-virker ikke
Hmm ... måske skal jeg finde en bedre ... laptop.

(Dette skrives fra Vista, og at arbejde her er en prøvelse. Systemet blokeres af diverse uvedkommende skrammel igen og igen. Efter 10 minutter savner jeg linux' fred og arbejdsro)

11 June, 2009

Wifi og linux

I øjeblikket er wifi-drivere på Ubuntu linux et mareridt. Først virkede EEE driverne ikke efter en opdatering. Nu virker de heller ikke på FS Esprimo Mobile. Flere indlæg i blogs hist og her skriver om problemet. Dette er skrevet på en kablet laptop...

19.6. - problemet med wifi er stadig ikke løst. Har prøvet et hav af guides. Måske er en reinstallation den bedste udvej?

09 June, 2009

Brænde sikkerhedskopi af DVD

Linket (klik på overskriften) leder til en artikel om at brænde en kopi af en dvd.

 1. lav en .iso fil
 2. brænd en kopi af den sådan:
  growisofs -Z /dev/cdrw=/home/per/iso/titel.iso

Stiften blokerer AdBlocker

Nu blokerer Stiften og andre dagblade for brugere med AdBlocker.

Men hvorfor blokerer vi for reklamerne?

Fordi de er hamrende irriterende, de gør computeren langsommere og jeg gider ikke at blive udspioneret tredjepartsprogrammører. Når jeg åbner papiravisern, så behøver jeg jo heller ikke at bladre samtlige annoncer igennem eller at levere statistisk information til firmaer uden for avisen.

Så derfor læser jeg ikke Stiften på nettet længere.

Openoffice - konverter fodnoter til slutnoter

Det er relativt simpelt; men for ikke at glemme det:
 1. > Funktioner > Fodnoter
 2. Placering (vælg: dokumentets slutning)
 3. OK
Så placeres noterne på en selvstændig side sidst i dokumentet.

05 June, 2009

Løsning: Openoffice 3.0 stavekontrol

Stavekontrollen virker ikke i Openoffice 3.0 - hverken under windows eller linux. Der må da være et hack et eller andet sted ...

Kan det virkelig være rigtigt, at man er nødt til at skifte til MS Word for at tjekke stavningen? I så fald bliver Open Office en unødvendig omvej.

(eller konvertere dokumentet til .txt og bruge sager som ispell / aspell etc.)

Løsning
Leif Lodahl anbefalede denne løsning, som virker:
 1. > Funktioner > udvidelsesadministration
 2. tjek om ordbøger er synlige
I linux var stien forkert. Efter at have rettet stien til /opt/openoffice/share/extension/install og så at vælge passende ordbøger herfra virker sagerne.

Windows XP krævede af en eller anden grund. at jeg lagde ordbogen lokalt. Måske fordi jeg ikke er administrator på min arbejdspc eller noget i den dur.

03 June, 2009

Acer eee kan ikke se ap

Vores acer eee kan ikke se mit ap fra en jensen router. De andre ap's i huset kan den godt se. Løsning ... ?
 • Ubuntu ser ikke ap
 • Windows XP kan godt se ap og forbinde sig til det
 • Ergo: problemet ligger i Ubuntu-opsætningen
Ide: måske en opdatering af kernen og efterfølgende rekonfiguration af ndiswrapper?

Onsdag aften
Har brugt en hel aften - igen uden held. Ndiswrapper kører ikke, selv om driverne er til den korrekte model og downloaded fra acers hjemmeside. Måske skulle man helt droppe ndiswrapper og så bruge madwifi. Måske engang.

I hvert fald kan man da komme på nettet via ledning ... måske skulle man bare købe sådan en og så glemme alt om wifi.

Windows ka'
Det plejer at være omvendt; men i dette tilfælde er det altså linux, som er bøvlet. Acer Aspire One fandt omgående mit ap, noproblemo.

RT73 eller RT73usb
Niels Müller Larsen har haft held med disse drivere.

02 June, 2009

Jensen AirLink 59300

Valget faldt på denne router.
Konfigurationen var en anelse besværlig, eftersom jeg skulle finde en kryptering som både MS og Linux kan anvende.

WEP fungerer; men Windows var en hård nød at knække, fordi man ikke uden videre kan ændre en gammel adgangskode. Jeg skulle prøve det samme igen og igen mange gange, pludselig lykkedes det - og jeg aner ikke, hvad der fik sagerne til at falde i hak.

På linux-manskinerne krævede det også lidt panglen frem og tilbage a la:

sudo iwconfig wlan0 down
sudo iwconfig wlan0 essid NOGET key HEMMELIG
sudo iwconfig wlan0 up

Eller noget i den dur.