26 October, 2010

Connect Pro og Ubuntu 10.10

Med Ubuntu 10.10 og et flashplugin er det endelig lykkedes at få Connect Pro til at virke. Webcam og mikrofon tester i hvert fald som om der er hul igennem. I aften ser jeg frem til et hyggeligt møde online med masterIT holdet "Interaktive Digitale Medier" modul II.

Nu får vi så se, om det også virker, når de andre kommer ind i rummet; men umiddelbart burde sagerne fungere.

Det kan umiddelbart undre, at det ikke var muligt at finde en driver til Windows 7; mens opsætningen via firefox, flash og ubuntu 10.10 var meget enkel.

Ud på aftenen deltog jeg via Connect Pro på forløbet "Interaktive Digitale Medier" v. Århus Universitet. Det virkede fint på klienten; men universitetets server havde store problemer, når der var > 3 webcams. Holdet valgte at slå deres cams fra; men det er en helt anden historie.

Creative Vista IM Webcam

Kæmper med driverne. Det er meget svært at finde en driver til Windows 7. Driverne på Creatives side kan ikke installeres på Windows 7.

Og for dem der er bekymrede for brugervenligheden i linux kan jeg oplyse, at dette webcam fungerer uden yderligere installation af drivere.

Forsøgte mig med Driverwhiz. Efter at have scannet computeren ville udviklerne lige ha 9.95$. Ufin forretningsmetode. Driverwiz is sooo out of my system.

Konstaterer desværre, at denne opsætning ikke er mulig :-(

14 October, 2010

Ubuntu 10.10

Ubuntu 10.10 er nu installeret på:
  • Arbejdspc - Gnome desktop
  • HP Mini - Netbook desktop
  • Server - Gnome desktop
Opgraderingen er sket via > System > Opdateringshåndtering. Ind til videre uden problemer af nogen art.

02 October, 2010

LAMP server

Linux
Ok, linux har vi...

Apache

Husk at installere doc filerne. Prøv så i browseren:
http://localhost/manual

Husk opsætning af /etc/apache2/sites-available/


ServerAdmin webmaster@localhost

DocumentRoot /var/www

Options FollowSymLinks
AllowOverride None


Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
# apaches default side
RedirectMatch ^/$ /joomla

-- Denne opsætning laver en anden default mappe end /www

MySQL
Husk at tilføje bruger.

  • #mysqladmin -u root password your-new-password
  • #mysqladmin -h root@local-machine-name -u root -p password your-new password
  • #/etc/init.d/mysql restart

PHP
tjek ved "phpinfo();"
tilføj phpadmin værktøj

Sikkerhed
En firewall er en god ide...