11 April, 2007

Pers Blog: daglig backup på linux

Pers Blog: daglig backup på linux

Faktisk var cron ikke den bedste ide, for cron går ud fra at computeren altid er tændt. Anacron er beregnet for systemer, der tændes og slukkes. I stedet skal anacrontab, der ligger et sted under /etc/ editeres på samme vis.

02 April, 2007

daglig backup på linux

Her er opskriften:
  • en bashfil, der laver en tarball
  • editere crontab filen
Bashfilen kan se sådan ud:

#!/bin/bash
# -u kun backup af nye dok
tar -czvfu /home/backup/dagligBackup.tar.gz /home/bruger/

Og crontab editeres sådan

# crontab -e

En vim-agtig prompt åbnes nu. Filen er tom i Fedora core 6. Tilføj noget i stil med dette:

* 17 * * * * /sti_til_den_fil_der_skal_afvikles

I dette tilfælde vil crontab afvikle filen kl. 17 hver dag. Nøglen til stjernerne er:

  1. minut
  2. time
  3. dag i måneden
  4. måned
  5. ugedag