25 April, 2008

Wubi

Forsøgte for et par dage siden uden helt at installere Ubuntu wubi på XP. Der bootes til en prompt; men gnome kan ikke startes. Så helt klar er wubi ikke.

23 April, 2008

yousee.dk/play/

Spændende initiativ, at man som bredbåndskunde skulle kunne downloade musik via yousee.dk/play/ - meen da formatet er wma og playeren skal være Windows Media Player, så er initiativet endnu ikke så spændende for linuxbrugere.

I vejledningen står ellers, at linux-brugere burde kunne bruge sagerne. Nuvel - man kan høre en demo på 30 sekunder, så det er ikke meget bevendt.

Men jeg håber da, at yousee snart gør noget ved problematikken.

Min ældste batch-fil...

Denne batch-fil har været en god hjælper til hurtige sikkerhedskopier på Windows-maskiner siden 1999. Den hedder kopi.bat, og bruges næsten dagligt.

Her er filen:

@echo off
cls

color 3f

rem ------------------------------
rem Sikkerhedskopiering til H:
rem PETJ 6-8-99
rem Version 1.0
rem ------------------------------


echo.
echo __________________________________
echo SIKKERHEDSKOPI TIL H:/FORLOEB
echo Petj@aabc.dk
echo __________________________________
echo.

goto dir

:dir
rem opretter dir hvis ikke det findes i forvejen
if not exist h:\forloeb md h:\forloeb
goto kopi

:kopi
rem kopierer doc filer
xcopy *.* /s /d h:\forloeb
if not exist *.* goto ikkefinde
goto end


:ikkefinde
echo.
echo Der er ingen filer i dette directory.
echo.
goto end

:end
echo.
echo Nu er filerne kopieret til H:\
echo.
pause

22 April, 2008

Mythfilldatabase er ændret

Efter en ny version bruges mythfilldatabase på en lidt anden måde:

# nice mythfilldatabase --file -1 seTV.xml

Derefter var det nødvendigt at gå ind i mythbackend og at svare "ja" til at køre mythfill-database.

Skriptet, der fylder myth-databasen ser herefter sådan ud:

#!/bin/bash
# IMPORTERER PROGRAMMER TIL MYTHTV VIA XMLTV
# multimusen, 2007
# Copyright: GNU / GPL
#
# Det forudsaettes at xmltv er installeret.
# Med ubuntu goeres dette ved
# sudo apt-get install xmltv
#
# findes mappen tvlister? ellers skabes den...
nice test ! -d ~/tvlister && mkdir ~/tvlister
# fjerner den gamle liste (xmltv kan ikke overskrive den gamle...)
nice test -e ~/tvlister/seTV.xml && rm ~/tvlister/seTV.xml
# tv-listerne som en ny xml-fil
nice tv_grab_dk --output ~/tvlister/seTV.xml
# ...og importerer programmerne til MythTV databasen
# nice mythfilldatabase --update --file 1 -1 ~/tvlister/seTV.xml
# efter version 0.21 goer man saadan...
nice mythfilldatabase --file -1 seTV.xml

19 April, 2008

Skype på Amd64 Ubuntu 7.10

Skype fungerer i en 32-bit version, hvis manglende pakker installeres. Installationen foregår sådan:

 1. Download Skype (32-bit Ubuntu) her
 2. Installer skype sådan i et terminal-vindue:
 3. # sudo dpkg -i --force-architecture pakkenavn_i386.deb
 4. Hent pakken getlibs-all.deb ved at klikke her
 5. Installér pakken ved at dobbeltklikke på den, eller ved simpelt hen at køre den.
 6. Åbn et terminalvindue og skriv
 7. # getlibs /usr/bin/skype
 8. Svar ja, og de manglende 32-bit pakker hentes automatisk
Til sidst startes skype fra menuen > internet > skype

Kilde: se denne tråd

Fjernede lirc

Ved boot kom en fejlmeddelelse om at lirc ikke var konfigureret. Da jeg ikke har en remote til infarød port, så fjernede jeg lirc. Noproblemo i forhold til MythTV.

18 April, 2008

Java på Ubuntu

Ved at klikke på linket herover kommer du til en række scripts, der automatisk sætter Firefox mm. op med flash, java, mplayer etc.

13 April, 2008

På linuxserveren fra windows xp klient


Fjernadministrationen skal slåes til på linux-serveren under administration. På windows xp klienten installeres programmet tightvnc. Derefter tilkobles sådan:

 1. start tightvnc
 2. indtast ip-adressen på serveren fx 192.168.0.***
 3. indtast pasord, når du bedes om det
Jeg valgte high-speed connection - og ændrede sessionen til en crystal fvwm, eftersom gnome kræver en del af netværket. Men crystal fvwm og fvwm virker fint. Her er et billede af mit windowsskrivebord og ubuntu med en crystal fvwm session (windows startmenu og skraldespanden er skjult i min opsætning...)

Open Office, en terminal og xclock kører på serveren.

05 April, 2008

Underligt

Det kan ikke nægtes, at det føles lidt underligt, når man googler efter løsningen på et problem, og finder en henvisning til sin egen blog...

04 April, 2008

Java og det offentlige

Java fungerer ikke tilfredsstillende sammen med det offentliges servicesider - i hvert fald ikke når jeg bruger Ubuntu 7.10 på et 64-bit system. Til gengæld fungerer det når jeg bruger PCLinuxOS og andre distributioner, der springer op og falder ned på om systemet er 64-bit eller ej. Noget tyder på, at 64-bit distributionerne ikke er helt modne endnu. Så jeg bliver nok nødt til at sætte et dual-boot-system op (eller en virtuel maskine).

HP 8510p

Efter en tur tilbage til producenten virker denne laptop aldeles fremragende. Installerede et windows tweak, da jeg var træt af at se på skraldespanden på skrivebordet. Og så har jeg fået menuen til at gemme sig selv efter et par sekunder. Jeg installerede google desktop. Helpdesken installerede mere ram og fjernede vista til fordel for windows xp - så nu fungerer sagerne fortrinligt.

Den virker igen

Hvad der var galt, véd kun guderne. Kort sagt: nu virker grabberen igen. Problemet løste sig selv efter en mythfilldatabase; men her gjorde jeg ikke noget, som ikke var prøvet før.