30 July, 2007

crontab -e

Crontab bruges til automatiske opgaver. Denne crontab er udviklet med henblik på at kunne skabe backups med tar gendanne systemets pakker efter et crash.

Og her er min crontab (## er kommentarer, # en kommandolinje, så # skal fjernes...)

## m h dom mon dow command
## backup
# * 9 * * * nice tar -cvvf /tmp/backup.tar /home/xxxx/Documents/; mv -f /tmp/backup.tar /media/DREV/backup/
## systemet opdateres
#* * * * 1 sudo nice apt-get update; sudo apt-get upgrade
## der skabes en liste over pakker til gendannelse af systemet og kopieres til backup-enheden
#* * * * 2 sudo nice dpkg –get-selections | grep -v deinstall > /media/DREV/ubuntu-files

Efter crash - eller ønske om nyt system...
Ubuntu-sytemet burde teoretisk set kunne genskabes in totu ved denne kommandoserie:

# sudo apt-get update
# sudo apt-get dist-upgrade
# dpkg –set-selections

Andre anvendelser
Når et system er sat op - fx for din bedstemor - så kan man altid gemme hele opsætningen via

# dpkg –get-selections | grep -v deinstall > ubuntu-files

Filen fylder ikke alverden. Den kan med fordel gemmes som (g)email.

17 July, 2007

MythTV og import af xmltv-data

Dette lille script importerer data til mythtv:#!/bin/bash
# IMPORTERER PROGRAMMER TIL MYTHTV VIA XMLTV
# multimusen, 2007
# Copyright: GNU / GPL
# Koer denne fil via crontab dagligt
#
# Det forudsaettes at xmltv er installeret.
# Med ubuntu goeres dette ved
# sudo apt-get install xmltv
#
# findes mappen tvlister? ellers skabes den...
nice test ! -d ~/tvlister && mkdir ~/tvlister
# fjerner den gamle liste (xmltv kan ikke overskrive den gamle...)
nice test -e ~/tvlister/seTV.xml && rm ~/tvlister/seTV.xml
# tv-listerne som en ny xml-fil
nice tv_grab_dk --output ~/tvlister/seTV.xml
# ...og importerer programmerne til MythTV databasen
nice mythfilldatabase --update --file 1 -1 ~/tvlister/seTV.xml

12 July, 2007

MythTV - importer tv-programmer

Der findes adskillige tv-gabbere, der kan hente programlister fra stationerne. Der skabes en xml-fil, der importeres til mythTV-databasen. Det sker sådan:

# tv_grab_dk --output programmer.xml

Hvilket skaber filen programmer.xml. Den skal nu importeres:

# mythfilldatabase --update --file 1 -1 programmer.xml

Og så er databasen (forhåbentligt) klar til brug.

10 July, 2007

MythTV kører ...!

Så kører MythTV. Jeg kan se TV - og optage video. Men endnu er der nok mange ting, såsom xmltv, der skal finjusteres. Så nu er der linux-flimmer.

09 July, 2007

TV-oversigten med - XmlTV og FreeGuide


TV-kanalernes programmer kan hentes med scriptsamlingen xmltv. Den installeres sådan på Ubuntu:

# sudo apt-get install xmltv

Xmlfilerne henter tv-programmerne ned på en relativt ufordøjet måde; men FreeGuide laver en passende GUI. Så den må vi have:

# sudo apt-get install freeguide

Først skal tv-programmerne hentes ned. Første gang tager det ret lang tid. Men derefter kan man se programoversigter, vælge yndlingsserier (der så markeres fremover...) eller blot vælge programmer som man vil se.

Her er aftenens tv-oversigt

07 July, 2007

Webcam med Ubuntu


Opsætning af webcams og andre videoenheder kan være noget af en prøvelse; men hvis du klikker på overskriften herover, så kommer Ubuntus-webcam-vejledning. Den virkede for mig på en compaq nc8000 laptop.

Før vejledningen fik jeg hele tiden meldingen om, at /dev/video0 ikke findes. Fejlmeldingen betyder tilsyneladende, at der mangler en driver.

Og her er det første billede fra mit cam.

Kønt er det ikke; men hvad... bare cam'et virker...

Ubuntu har en helt del programmer, som er nyttige:

 • Camstream: viser webcambilledet - og kan lægge det på en server. Der er mulighed for timer mv.
 • Motion: tager en sværm af billeder, hver gang noget bevæger sig. Lige noget for et sted der skal overvåges. Eller måske et fuglebrædt. Motion har en særdeles omfattende manual, og der er mange muligheder for at indstille et webcam.
 • Camorama: virker ikke tilfredsstillende, programmet deler billedet i tre ens felter. Ikke kønt.
 • Webcam-server: er en daemon, der streamer video, der kan ses i browseren på http://localhost:8888 - praktisk nok, hvis man er på det samme netværk.
 • XawTV: har en grafisk brugergrænseflade; men er ikke så lækker i finish som Camstream. Til gengæld kan XawTV vise TV, hvis man har kortet til det...

04 July, 2007

At formattere en USB-stick

Ofte er usb-sticks og den slags formatteret med NTFS-filsystemet. Og det er fint nok, så længe man er i windows. Desværre kan linux ikke skrive til ntfs-formatterede partitioner. Derfor bør de formatteres enten til FAT som kan læses af linux - eller naturligvis til et rent linux filformat, som EXT3. Men hvordan gør man lige under ubuntu
 1. Indsæt usb-sticken
 2. Ubuntu opdager disken.
 3. Åbn et terminalvindue
 4. # df -h
 5. Nu vises aktive partitioner. En af dem er usb-sticken, det kan f.eks. være /dev/sdbXX (XX erstattes af usb-ens nummer)
 6. Disken kan ikke formatteres når den er mountet, derfor;
 7. # sudo umount /media/disk (eller hvad den nu hedder)
 8. Derefter skabes filsystemet, f.eks.:
 9. # sudo mkfs.vfat /dev/sdbXX
Og så er sticken formatteret.

Tip: # man mkfs ...