10 June, 2008

Mythfilldatabase

Den fortsatte historie om at få mythfilldatabase til at køre automatisk...

I en konference - et eller andet sted - skrev en bruger, at man måske skulle slå den automatiske opdatering fra i mythfrontend. Som sagt så gjort.

Tilføjede denne linje til anacrontab:

1 60 mythtvProgramlisteOpdateret /usr/bin/mythfilldatabase --update --max-days 7 --mark-repeatsEfter en

# anacrontab -f -n

opdaterede mythfilldatabase tilsyneladende korrekt.

06 June, 2008

Eksperiment med .mythtv

Problem: mythtv-brugeren mangler konfigurationen, der ligger i mappen .mythtv. Men i ubuntu kan man ikke logge på som mythtv-brugeren.

Løsning, eksperiment: kopier mappen .mythtv til /root/ og hvis det så ikke virker, prøves /home/mythtv/

05 June, 2008

gdesklets

Gdesklets kan starte en række små programmer, eller applets om man vil. Men det kunne være rart, hvis de kørte automatisk, når man logger ind i Gnome. Sådan gør man:

  1. System > Indstillinger > Sessioner
  2. Klik på knappen "Tilføj"
  3. Giv programmet et navn, og lad kommandoen være gdesklets
  4. Herefter startes > programmer > tilbehør > gdesklets
  5. Vælg et antal applets, og placer dem hvor du vil.
  6. Næste gang du logger på Gnome, så vil de køre igen.