30 December, 2010

Dropbox - filer på tværs af platforme

Dropbox er ikke just en nyhed; men dropboxen har udviklet sig til et meget praktisk redskab. Via Dropbox er der adgang til filerne på tværs af platforme: Windows, Linux - og selv min iPad kan få adgang til filerne.

Mac vil jo gerne bestemme over, hvordan filer ligger; men med Dropbox får man en filmanager plus den fordel, at der er adgang til filerne fra andre systemer.

02 December, 2010

iPad og linux

Tilføj ppa:pmcenery/ppa til sources.
Opdater
Installer libimobiledevice0

01 December, 2010

Windows og wma

Af en eller anden grund er nogle wma filer i protected mode da jeg kopierede mine cdskiver til computeren. Der er nok tale om en default "service" indstilling, som jeg overså for et par år siden; men det forklarer naturligvis problemer med at afspille musik, som jeg vidste måtte findes.

Nu leder jeg efter en god måde at få dem konverteret til noget, der kan bruges på linux og i iTunes - uden at skulle gennemgå arkiverne manuelt.

Her er en opskrift. Bashfilen kræver lame og mplayer er her:

#!/bin/bash

current_directory=$( pwd )

#remove spaces
for i in *.wma; do mv "$i" `echo $i | tr ' ' '_'`; done

#remove uppercase
for i in *.[Ww][Mm][Aa]; do mv "$i" `echo $i | tr '[A-Z]' '[a-z]'`; done

#Rip with Mplayer / encode with LAME
for i in *.wma ; do mplayer -vo null -vc dummy -af resample=44100 -ao pcm -waveheader $i && lame -m s audiodump.wav -o $i; done

#convert file names
for i in *.wma; do mv "$i" "`basename "$i" .wma`.mp3"; done

rm audiodump.wav

Then, again in the terminal, enter
chmod +x ~/wmamp3
sudo cp ~/wmamp3 /usr/bin

...

Det er lidt upraktisk, at man skal finde samtlige wmafiler manuelt; men det er der nok råd for. Tænke, tænke... hmmm.... bumbum ... antal filer wma: 891. En manuel konvertering er udelukket. Bashprogrammet skal mao. søge gennem hele underskoven af filer. Og hvis konverteringen virker skal wmafilerne fjernes.

Inden en større omgang er det nok klogt med et pilotprojekt, hvor et par beskyttede filer forsøges konverteret.

Resultat: virker ikke.

...

Måske denneher, Dmaconvert - men den fungerer under windows.
DrmRemoval - men det er shareware.
Aimersoft

....
Sortering i windows, fra et online forum:

"Here's one way to do it. First copy the whole My Music to the new folder, say My Music 2. This will preserve the folder structure.

Use Windows search to search My Music 2 for *.mp3 and delete all of them. Then do a search for *.wma, put the results in Detail view, select Protected for one of the columns, sort by Protected and delete all the non-protected .wma's.

Search My Music for, an example, *.ogg (all of the other formats individually by extension) and delete them. Then do a another search for *.wma, but this time delete the protected tracks."

29 November, 2010

Windows 7 shortcuts

Bror Arnfast has collected these nice shortcuts:

Alt + P preview pane , bruges I file explorer

Win + Up maximize window

Win + Down restore down. næste gang minimize

Win + Shft + Up stretch to the maximum desktop height

Win + Shft + Down restore the window to its previous dimensions.

Windows + + Magnifier on

Windows + - Magnifier off

Windows + Left fill up exactly left half of your screen

Windows + Right fill up exactly right half of your screen

Windows + Home minimizes every open window except the active window (toggle)

Windows + Tab cycles through thumbnails of your open programs via the Taskbar’s peek menu.

Windows + E opens up a new Explorer window to show your Libraries folder.

Windows + P multiple-monitor setup

Windows + Shift + Left move a window from one screen to the other.

Windows + Shift + Right move a window from one screen to the other.

Windows + [4] launches the fourth application in the taskbar

Windows + Space makes every active window transparent

18 November, 2010

MS Word - dokument pist væk

Efter at have arbejdet med et dokument, og gemt det behørigt - forsvandt det tilsyneladende fra min harddisk. Men det kan jo ikke lade sig gøre, vel? Sært med et tekstbehandlingsprogram, der dematerialiserer filerne...

Jeg tænkte, ildsprudlende som en drage: "Dette amatørprogram er ren spild af tid. Had er et stærkt ord; men passende i denne sammenhæng. Jeg hader at arbejde med et program, der forhindrer mit arbejde...." Og lignende ord, med samme udgangseffekt.

Hmmm... så blev jeg stædig.... og åbnede et lignende dokument fra samme server. Ved at vælge "Gem som" kunne jeg undersøge, hvor systemet mon gemmer filer, der er åbnet på nettet. Filer fra nettet åbnes naturligvis i

# C:/Users/BRUGER/AppData/Local/Temp/

Aha! Ja, det ved enhver vel, der har taget en MSCE, eller som kan gætte systemernes arbejdsgange.

Løsningen må altså være at åbne denne mappe. Der måtte min fil simpelt hen ligge! Heureka. Et stykke kage, som englænderne siger. Men... denne mappe kan brugeren naturligvis ikke se, søgeprogrammet undersøger den heller ikke - og den er under normale omstændigheder aldeles usynlig for brugeren.

Løsningen blev at få stien til mappen vist som en streng og kopiere den (et trick man også bruger i linux-verdenen). Strengen blev sat ind i mappefeltet i Windows filbrowser. Og så var der adgang til de hellige haller med skjulte temporære filer.

Da jeg omdøbte filen lå den med andre ord i en mappe, som skjules for brugeren. Jeg antog fejlagtigt, at filen ville ligge på skrivebordet eller i dokumentmappen.

Er dette brugervenlighed? Næppe. At et program gemmer en fil i en mappe, der er usynlig for brugeren - og en mappe som ikke gennemrodes af operativsystemets søgefunktion - det er upraktisk og unødvendigt bøvlet.


14 November, 2010

Itunes på Ubuntu / Linux


Itunes fungerer med wine. Installationen ser lidt underlig ud; men programmet kører fint, hvis man er lidt tålmodig. Lige nu er wine ved at læse mappen med musik.

Itunes blev installeret via wine:
 1. Installer wine (hvis du ikke har det allerede)
 2. Download iTunesSetup.exe her
 3. Åbn en terminal i mappen, hvor setupfilen ligger og skriv:
  # wine iTunesSetup.exe
 4. Herefter vær tålmodig; mens wine installerer. Til tider ser det lidt underligt ud; men efterhånden kommer tingene frem.
Tilbage står at undersøge, om man nu også kan synkronisere diverse Apple apparater på denne manér. Vi får se...

Notat - itunes på Ubuntu

Her er en opsprift; men jeg har ikke afprøvet om det virker endnu: http://mediakey.dk/~cc/itunes-on-linux-ubuntu/

At standse HP Advisor - og andre trælse opstartsprogrammer

Min pc blev født med en masse skrammel, herunder HP Advisor. Efter lidt søgen med Bing fandtes denne løsning. Skriv msconfig i start. Fjern HP Advisor - eller andre trælse opstartsprogrammer.

26 October, 2010

Connect Pro og Ubuntu 10.10

Med Ubuntu 10.10 og et flashplugin er det endelig lykkedes at få Connect Pro til at virke. Webcam og mikrofon tester i hvert fald som om der er hul igennem. I aften ser jeg frem til et hyggeligt møde online med masterIT holdet "Interaktive Digitale Medier" modul II.

Nu får vi så se, om det også virker, når de andre kommer ind i rummet; men umiddelbart burde sagerne fungere.

Det kan umiddelbart undre, at det ikke var muligt at finde en driver til Windows 7; mens opsætningen via firefox, flash og ubuntu 10.10 var meget enkel.

Ud på aftenen deltog jeg via Connect Pro på forløbet "Interaktive Digitale Medier" v. Århus Universitet. Det virkede fint på klienten; men universitetets server havde store problemer, når der var > 3 webcams. Holdet valgte at slå deres cams fra; men det er en helt anden historie.

Creative Vista IM Webcam

Kæmper med driverne. Det er meget svært at finde en driver til Windows 7. Driverne på Creatives side kan ikke installeres på Windows 7.

Og for dem der er bekymrede for brugervenligheden i linux kan jeg oplyse, at dette webcam fungerer uden yderligere installation af drivere.

Forsøgte mig med Driverwhiz. Efter at have scannet computeren ville udviklerne lige ha 9.95$. Ufin forretningsmetode. Driverwiz is sooo out of my system.

Konstaterer desværre, at denne opsætning ikke er mulig :-(

14 October, 2010

Ubuntu 10.10

Ubuntu 10.10 er nu installeret på:
 • Arbejdspc - Gnome desktop
 • HP Mini - Netbook desktop
 • Server - Gnome desktop
Opgraderingen er sket via > System > Opdateringshåndtering. Ind til videre uden problemer af nogen art.

02 October, 2010

LAMP server

Linux
Ok, linux har vi...

Apache

Husk at installere doc filerne. Prøv så i browseren:
http://localhost/manual

Husk opsætning af /etc/apache2/sites-available/


ServerAdmin webmaster@localhost

DocumentRoot /var/www

Options FollowSymLinks
AllowOverride None


Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
# apaches default side
RedirectMatch ^/$ /joomla

-- Denne opsætning laver en anden default mappe end /www

MySQL
Husk at tilføje bruger.

 • #mysqladmin -u root password your-new-password
 • #mysqladmin -h root@local-machine-name -u root -p password your-new password
 • #/etc/init.d/mysql restart

PHP
tjek ved "phpinfo();"
tilføj phpadmin værktøj

Sikkerhed
En firewall er en god ide...

29 September, 2010

Linux User Group @ Aarhus Business Academy

Monday the 4th September
A2.13.a1 - look for a Tux on the door.

Agenda:
 • XBMC media centre
 • Apache LAMP server - howto start from scratch
 • Q&A - or help to selfhelp
 • Next meeting and idea for an agenda

27 September, 2010

Interaktive Digitale Medier Modul ISom et led i fagpakken Interaktive Digitale Medier Modul I har jeg udviklet denne Joomla template for forskningsårbogen "Acta Masonica Scandinavica". Årbogen udkom første gang i 1998. Fra 1998 - 2010 er der skrevet ca. 90 artikler. Derfor var der brug for en søgefunktion samt en oversigt over de enkelte årgange.
 • Templaten er udviklet ved hjælp af 960-grid systemet.
 • Grafik er lavet med GIMP.
 • "jdoc..." elementer blev tilføjet html filen i Bluefish og andre editorer.
Det var interessant at prøve om man kunne kombinere Joomla med 960-grid. En footer - som jeg senere droppede af æstetiske årsager - gav problemer. Af en eller anden grund skulle den rykkes -20px.

Der er få valideringsfejl. Sandsynligvis optræder fejlene fordi templaten er i skrevet HTML5 - det er Joomla 1.5 ikke. Det skal dog siges, at valideringsfejlene ikke stammer fra min template; men derimod fra Joomlas håndtering af tabeller.

Joomlas sektioner og kategorier viste sig som et nyttigt instrument, da der skulle skabes overblik over de enkelte årgange. Ved hjælp af opbygningen:
 • Section: Udgivelsesår - Category: 1998
 • Section: Udgivelsesår - Category: 1999
 • etc.
blev det muligt at lave en overskuelig oversigt over artiklerne i hvert bind.

Open Office og USB på Acer Aspire One

Computeren frøs under arbejdet med Open Office. Det skete, når filen lå på en USB-stick. Løsning:
 1. Læg filen på skrivebordet.
 2. Arbejd.
 3. Kopier til slut filen over på USB-sticen.
Sandsynligvis er USB-sticken for langsom til at lagre informationerne fra Open Office.

Docx - elendig integration med Open Office

Filformatet Docx opfører sig umådeligt underligt i andre tekstbehandlingssystemer end MS Office.

Tabeller, tabulatorer, skrifttyper, fontstørrelse etc. - alt går skuddermudder, hvis man editerer filerne i Open Office.

Nu skal jeg ikke kunne sige, om skurken er Open Office eller MS Office; men integrationen mellem de to programmer er rent ud sagt håbløs.

Jeg har lige editeret en simpel tekstfil med billeder, tekst og en tabel. Følgende problemer optrådte:

 • Fonte fik vilkårlige størrelser
 • Understregninger af tekst
 • Typografien skred i H1, H2
 • Billeder forsvandt
 • Lister stod underligt, og skulle tilrettes manuelt (læs: fjernes og genindsættes)
 • Tabellen gik helt i ged, og kunne ikke vises
Problemerne ligner noget man kunne opleve for 20 år siden, når en WordPerfectfil mødte noget fra Microsoft.

Hvem vinder når standarderne bekriger hinanden? Ikke brugeren. Måske skulle man gå over til LaTEX eller rå HTML?

09 September, 2010

Joomla - opdatere databasen

Efter at have udviklet en joomla template på min LAN server, så oprettede jeg en version af joomla på en server på nettet. Templaten blev simpelt hen kopiret ind i mappen /templates

Derefter skulle databasen eksporteres. Der kom først en fejlmeddelelse om at serveren ikke ville acceptere oprettelse af en database. Det var der heller ikke brug for, så de linjer blev fjernet fra foobar.sql filen. Derefter ville databasen ikke acceptere "duplicate entries". Så valgte jeg at tømme alle tabeller og lave en ny import.

Derefter virkede alt...

02 September, 2010

Montage Image Magick


# montage *jpg -tile 7x2 -geometry 500x+10+10 -shadow montage3.jpg

Sådan skabes ovenstående montage af en række jpg-billeder via Image Magick Blogger har nok skaleret billedet en del; men i originalen bliver bredden pr. billede 500px. En vis ensartethed i bredde eller højde giver et ordnet indtryk; men man kan naturligvis droppe denne indstilling.

Denne streng tilføjger filnavnet:
# montage *jpg -geometry x389+15+15 -tile x4 -set label '%f' montage/exp004.jpg

22 August, 2010

19 August, 2010

Indsætte regneark i tekst i OpenOffice


Regneark kan bruges som en slags primitive databaser, f.eks. til litteraturlister og lignende. Men hvordan indsætter man disse data i dokumentet, så regnearkets data bliver til en tabel?

Sådan > Rediger > Indsæt Speciel
Vælg: DDE-kæde

Resultatet bliver en nydelig tabel, der kan redigeres som man nu engang redigerer tableller.

15 August, 2010

Ipod Nano og Gnome med Gtkpod


Gtkpod er et udmærket lille program når man bruger en iPod. Programmet giver mulighed for at vedligeholde musiksamling mv. - men der er ikke adgang til iTunes. Det er ikke en ulempe - tvært imod.

iTunes GUI er kendt som en fornærmelse mod brugervenlighed. Gtkpod virker med andre ord som et fornuftigt alternativ for den, der vil høre sin egen musik - ikke vil købe den via apples butik.

I opsætningen skulle xmms ændres til en afspiller, som er på mit system. I > Preferences > Music > Commands skal man blot ændre xmms til den afspiller man bruger. I mit tilfælde skulle kommandoen se sådan ud:

vlc %s

03 August, 2010

Acer Aspire One touchpad er for følsom

Når man skriver i et tog, så kan det være meget irriterende, hvis touchpaden er for følsom. Syndaemon deaktiverer touchpaden et sekund (eller mere) efter hvert tastetryk.

 • > System > Indstillinger > Opstartprogrammer
 • Tilføj ny
 • Giv programmet et navn og brug denne kommando:
  syndaemon -d -t -i 1
Forhåbentlig vil det hjælpe brugeren...

01 August, 2010

Danske Bank og linux

Ubuntu: installer pakken sun-java6 via synaptic og drop alt med open-jre, så virker sagerne. Vær meget tålmodig første gang, der logges på. Hvis browseren kører i tomgang, så tast F5.

Rygel

Rygel kan dele mapper med et Sony Bravia TV. Rygel og dens plugins installeres via synaptic. Der følger kun en yderst sparsom vejledning med. Lige nu kan jeg browse directories; men ikke se billeder og videoer. Det er ikke helt tilfredsstillende; men det kan være et spørgsmål om rettigheder på min LAN.

 1. Rygel sættes op i System > Preferences > Rygel Preferences
 2. Derefter køres rygel via en prompt:
  # rygel
  (når sagerne virker skal rygel selvfølgelig afvikles ved opstart)
 3. Tjek om noget kører ved at gå ind på webadressen og portnummeret i en browser. Jeg brugte wlan0 og et mere eller mindre tilfældigt portnummer som vores TV omgående fandt.
Jeg vil tro, at det kan handle om rettigheder (jeg deler fra et ntfs-formatteret drev) og opsætning af en konfigurationsfil. Mon ikke der ligger noget spændende i /etc?

I første omgang ville jeg undersøge, om der var et problem i at dele filer fra et ntfs drev. Derfor delte jeg en enkelt mp3-fil fra en mappe i Ubuntu. Det virkede! Sony Bravia fandt min mp3 - og musikken fra serveren kunne afspilles. Det samme burde virke for fotos.

31 July, 2010

Ubuntu 10.04 på selvstændig partition

Fjernede wubi fuldstændigt.
Ubuntu 10.04 er nu på en selvstændig partition.
Både windows og Ubuntu booter korrekt.

30 July, 2010

Wubi problem i Windows 7

Grub kan af en eller anden grund ikke finde wubi. Der kan nu kun bootes i windows. Jeg er meget tæt på at slette Windows helt og aldeles...

Men måske er det grub eller bootloaderen, som har et problem. Nogle brugere har nævnt sådanne problemer.

Prøver med en frisk download af wubi.

Det kan selvfølgelig også være, at wubi ikke er vildt begejstret for at jeg overskriver root.disk med den gamle root.disk; men det har virket før.

Planen er i første omgang at kunne boote i wubi. Derefter skal linux ud på en selvstændig partition, hvor windows ikke kan blande sig.

Efter en helt frisk download af wubi, afinstallation og reinstallation af wubi viser det sig, at wubi ikke kan bootes fra windows 7 længere.

Jeg dropper wubi og laver en egentlig partition til Ubuntu. Forhåbentlig vil dette løse problemerne med at boote.

Windows kunne kun frigive nogle få hundrede megabytes fra harddisken. At partitionere via windows virker ikke.

Prøvede at fjerne Ubuntu helt og geninstallere. Først via et program. Derefter manuelt. Uden held. Jeg har på fornemmelsen, at det er bootsektoren, der har et problem. Måske ligger fejlen i grub?

29 July, 2010

HP Photosmart b109n på Windows 7

Umiddelbart kan hverken HPs dashboard eller windows finde printeren, selv om de korrekte drivere er installeret korrekt fra nettet. Windows kan heller ikke finde driverne.

På nettet anbefalede nogen brugere at anvende 8200 driveren. Den kunne jeg ikke finde; men brugte 8900 driveren. Og den virker. Nu kan der udskrives en testside.

28 July, 2010

root.disk og luckybackup

For et par uger siden besluttede jeg at bruge luckybackup. Og et sted havde jeg læst, at man kunne kopiere hele linuxpartitionen i wubi ved at tage en kopi af c:\ubuntu\disks\root.disk. Efter at have gendannet systemet kopierede jeg simpelt hen backupen af root.disk over en frisk wubiinstallation. Der kom en fejlmeddelelse; men efter et par sekunder bootede linux faktisk fra den originale disk. Samtlige indstillinger og konfigurationer var reddet.

Luckybackup har også vist sig at være praktisk. Programmet er lige nu ved at lave en restore - og så skulle computeren blive som førhen. Så det er ikke helt forkert at sige, at linux kunne redde mine data.

Windows 7 ustabilt

Windows 7 kunne af en eller anden grund ikke starte her til morgen. Systemet forsøgte i mere end et kvarter at reparere sig selv. Jeg valgte at varmboote, og forsøge at boote i Ubuntu, selv om der er tale om en wubi, der principielt er installeret som et windowsprogram. Linux var 10 sekunder om at reparere disken; men Windows kan ikke startes.

Hvis Windows 7 bliver ude af stand til opstart efter 7-8 måneder, så er det nok på høje tid at partitionere harddisken og skabe en linuxpartition. Jeg bruger kun windows til spil og netbank, så det gælder om at beskytte de vitale data.

HP / Compaq har desværre sat windows sådan op, at jeg ikke kan komme ind i en kommandoprompt og foretage tjek og reparationer. Programmet staller. Så nu er der kun tilbage at foretage en backup af Ubuntu med systemindstillinger. Genindstallere hele Windows, og at lægge en ny variant af Ubuntu ud igen...

En reparationsdisk blev forsøgt. Intet held her.

Efter mange reboots (a ½ time pr. stk.) fandt opstartreparatorprogrammet en fejl. Måske var det efter at Knoppix havde repareret de to ntfsdrev via ntfsfix at det lykkedes. Men nu kan jeg komme ind i windows.

To filer virker ikke:
 • webio.dll
 • srvcli.dll
Det trådløse netværk er nede, fejlfinding virker ikke, lan-netkort finder windows heller ikke. Men nu er jeg da inde i mine data.

Desværre er løsningen at reformattere harddisken. Det betyder samtidig, at min wubi ryger en tur. Næste gang laver jeg en selvstændig partition til linux.

26 July, 2010

Rhythmbox, Upnp modul og Sony Bravia

Rhythmbox streamer uden problemer til Sony Bravia. Det viser jo, at streaming er mulig. Nu mangler jeg bare en UPnp-server, der kan streame og transkode til flimmeren. Der skulle blot installeres et UPnpmodul i Rhythmbox via Synaptic.

21 July, 2010

Streame til TV

Nyere fjernsyn kan modtage streaming fra en medieserver, som man selv sætter op. I første omgang prøvede jeg den slagne windowsvej, selv om den altid er meget besværlig. Jeg ville streame fra Windows Media Player til et Sony Bravia TV, der er forbundet til nettet med kabel.

Først skulle et program fra sony installeres herfra:
http://bravia.internet.sony.tv
Man skal registrere som bruger, og kan derefter downloade et program herfra:
https://internet.sony.tv/customer/template/Software.vm?lang=en&country=DK

Derefter skal windows media player konfigureres, så den kan streame. Det gav lidt problemer, for Opera skulle af en eller anden grund opdateres for at sagerne kunne lade sig gøre. Det fik den så lov til efter en reboot eller to.

Der skulle downloades et plugin til windows media player. Uden dette plugin kunne man ikke bruge sit liveID på LANen.

Derefter skal man give tilladelse til at streame til hjemmenetværket. Et modul skulle downloades til windows media player. Oplysninger til windows live id skulle indtastes, og så var den i vinkel, som man siger.

Næste skridt er at gå ind i Windows Media Player. Her kan man lave en spilleliste, åbne en mappe eller lignende - og så kan indholdet ellers streames til flimmeren. Billederne bliver faktisk meget flotte når de kommer op på en stor skærm.

Streaming af videoklip, film og billeder fungerer fint - og fjernsynsskærmen kommer nok til at fungere som en slags fotoalbums i fremtiden. Billederne kan ikke roteres på skærmen, så man skal lige vende dem rigtigt inden der streames.

Næste interessante projekt bliver at streame fra åbne programmer. Gad vide om VLC kan?

19 July, 2010

Firefox fryser i Ubuntu 10.04

Lidt over midnat begyndte firefox (3.6.6) at fryse. Jeg prøvede at fjerne firefox med apt-get -purge firefox (remove virkede ikke); men det hjalp ikke. Til sidst slettede jeg ~/.mozilla - og så virkede sagerne. Bogmærkerne var væk; men de ligger nok på one.ubuntu.com ;-)

16 July, 2010

Backintime-gnome

Har installeret backintime, der tager snapshots af harddisken med bestemte intervaller. I første omgang brugte jeg /home/brugernavn hvert 10. minut; men det var en dårlig ide. I løbet af ingen tid var 0.5 TB brugt til backup. I stedet valgte jeg at lave en backintime hver time på udvalgte directories (kodebiblioteker og de foldere, hvor jeg arbejder aktivt med artikler).

14 July, 2010

Luckybackup

Luckybackup er en fin GUI til rsync. Programmet skal afvikles som sudo, hvis data fra flere brugere skal gemmes.

Filerne ligger ikke i et pakket format. Det er en fordel, for så kan man blot hente de filer, der skal genskabes.

Det ser ud til at næste trin må være at installere luckybackup på de øvrige computere på vores LAN.

29 June, 2010

HP Wireless Printer og Windows 7

Windows 7 kan ikke finde min HP wireless. HPs hjælpeprogram kan heller ikke finde driverne. Løsning: et USB-kabel. Og ja - linux kan selv.... uden usbfætteren.

IE-tyrrani fra banker og det offentlige

Det er et konstant irritationsmoment, at det offentlige og bankerne kun satser på den usikre platform Windows. Nogle gange understøttes java en uge eller to; men man løber konstant ind i fejlmeddelelser, fejl, mangler og "optimeret til IE" og "din browser understøtter ikke..."

Hrmf .... for nu at citere D. Duck.

Henvendelser til IT-folkene virker ikke. Deres sjæl er solgt til Windows. Det burde altså være en oplagt opgave for det offentlige at sikre en IT-platform, der ikke er afhængig af Bill Gates kommercielle interesser.

08 June, 2010

Tilholdssteder


Status
Undersøgelse af orienterne i perioden ca. 5743 - 6010.
 • Sort prik = mangler
 • Rød prik = jubilæumsskrift(er), læst
 • Grøn prik = statistiske data ok.
Link til byhistorieportalen
Link til Statens Arkiver

06 June, 2010

Jensen Wireless Mini USB Stick og Ubuntu

Efter nogen søgen fandt jeg en meget simpel løsning. Modulet rt2800usb skal blacklistes:
 • sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist.conf
 • tilføj linjen:
 • blacklist rt2800usb
 • Gem & reboot
NB. via
# lsmod | grep rt2
kan man se hvilke rt2xxx moduler systemet kender.

03 June, 2010

At redigere et PDF-dokument

Her er den hurtige og beskidte metode:
 1. Gem filerne som jpg
 2. Editer jpg-filerne ad libitum
 3. Konverter til PDF
Et voila - probatum est.

01 June, 2010

Jensen wireless usb linux

Et klik på overskriften fører til denne side hvor Jensen driveren til wireless usb al 25150 linux kan downloades.

31 May, 2010

acer 5220 wifi

Ved at klikke på linket herover kommer en velfungerende opskrift via ndis-gtk.

29 May, 2010

HP printproblemer i Windows 7

Windows 7 kan ikke finde den trådløse HP-printer. Søger en løsning...

Det viser sig, at en opdatering af HP dock (et noget anmasende program) fjernede printeren. Den skulle installeres igen. Af en eller anden grund var ikonet ikke fjernet fra printeroversigten. Måske er der en HP / Windows 7 konklikt i printerkonfigurationen.

I listen over opstartprogrammer har jeg (endelig) standset HP dock. Hakket ved HP Administrative Tools og HP Mediocenter skulle fjernes. Og så arter computeren sig på nydelig vis. Sikkerhedscenteret var en dårlig joke. Hvis Nortons programmer ikke er installeret, så har man et "problem". Der findes altså andre løsninger... og jeg bruger en af dem!

25 May, 2010

Linux, firefox og den danske bank

Er ikke en god cocktail. Igen og igen svigter systemerne. Nå, så må jeg krybe til korset og boote i windows... lidt træls...

17 May, 2010

One Ubuntu

One Ubuntu
Med One Ubuntu har linuxfolkene skabt et enestående system, der gør det muligt at synkronisere filer, mapper, kontakter og noter på tværs af computere og platforme. Man har altid sine filer med - og synkroniseringen foregår i baggrunden; mens man laver noget andet.

Synkronisering af noter

Noter kan synkroniseres via Ubuntu One.
Åbn Tomboy > indstillinger > Synkronisering
Vælg Tomboy-web

Herefter kan noterne synkroniseres på tværs af en række computere, således at du kun behøver én samling af noter. Noterne opbevares simpelt hen i "skyen" eller Ubuntu One.

Linux er løsningen på Acrobat Reader og Windows 7

Der var ingen problemer i at printe dokumentet fra Ubuntu 10.04...
Linux er løsningen.
:-)

Windows 7 - Adobe Acrobat Reader kan ikke printe

Acrobat Reader kan ikke finde printeren. Her er Adobes eget fix:
http://forums.adobe.com/thread/303011

Hmm... det fix var til Vista, og virker ikke i Windows 7.

Hej, hvor kreativt. Adobe anbefaler, at man skal udskrive til xpf-printeren, så skal man åbne dokumentet i xpf-readeren - og så skulle man kunne printe.

Men det kan man bare ikke. Xpf-printerprogrammet viser sig at være IE, der ville rekonfigureres, gøres til standardbrowser, gøre bing til standardsøgemaskine og mange andre fantastiske tilbud, som jeg ikke kunne drømme om at tage imod.

Nå, efter at ha' klikket "nej tak" et hav af gange åbnedes dokumentet. Stor var skuffelsen (efter kampen med al den bloatware) - for her kunne man heller ikke vælge min netværksprinter.

Lidt træls...

PS, I øvrigt mener jeg, at det er irriterende, at Adobe prøver at pushe McAfees antivirus-bloatware. Jeg vil hellere vælge noget til end fra...!

Ubuntu og Java Runtime Environment (jre)
Når java er installeret, så skal Ubuntu vide, hvilken alternativ installation af java, der skal bruges. Det gøres sådan:

# sudo update-alternatives --config java

Følg herefter instruktionerne på skærmen. Jeg skulle i dette tilfælde vælge 0 - hvorefter netbank mv. virkede efter hensigten. Her er linket til vejledningen, som løste problemet:

https://help.ubuntu.com/community/Java

14 May, 2010

Windows 7 - flash virker med IE men ikke i Firefox

Sært problem i Windows 7. Jeg har installeret Flash via Adobes hjemmeside. Flash virker i Microsofts Internet Explorer; men ikke i Firefox. Flere blogs på nettet nævner samme problem.

13 May, 2010

Del mapper mellem Ubuntu (Wubi) og Windows 7

Det er upraktisk, hvis filerne skal ligge to steder. Derfor må filerne placeres således at de kan bruges fra begge systemer. I praksis betyder det, at de skal ligge i en delt mappe under /host/

Herefter skal startmenuer og genveje tilrettes i både Windows og Ubuntu. Genvejene skal pege på det samme directory - og på den led kan man også styre brugernes adgang til visse mapper. Hvis mapperne yderligere deles med LANen, så er der adgang til alle data fra alle systemer.

At fjerne Norton

Der var kun to bloatwareprogrammer i Windows 7:

 • Norton, som ikke ville tro på at jeg ikke ville ha' programmet; men ved lidt insisteren lykkedes det da via "fjern program" i kontrolpanelet.
 • MS Office demoversion, der er relativt let at fjerne.
HP har desuden en ide om at man konstant har brug for deres "Advisor", så jeg skal finde ud af at afbryde programmet.

12 May, 2010

Compaq Pressario CQ5320SC

Er den nye filserver. Opsætningen af Windows 7 var forbløffende enkel, især imponerer det, at den automatisk finder og installerer den trådløse HP printer.

Windows 7 virker mere tilfængelig og mindre irriterende end lillesøster Vista. Umiddelbart fungerer sagerne fint. Nåeh ... men om lidt skal linux da på.

11 May, 2010

Wubi - og windowdokumenterne

Jeg har en XP maskine på arbejdet med en wubi installation af Ubuntu. Det kan lade sig gøre at arbejde med dokumenterne under windows ved at følge denne sti i Nautilus el. lign.

/host/Documents and Settings/BRUGERNAVN/My Documents

Og således kan man også undgå redundante filer, eftersom det kun er nødvendigt at gemme dem i et bibliotek, som både Windows XP og Ubuntu har adgang til. Med andre ord: fidusen er at gemme sine dokumenter i: /host/Documents and Settings/BRUGERNAVN/My Documents

10 May, 2010

Fedora - sidste chance

XFCE var ikke løsningen med Ubuntu. Systemet crashede igen og igen. Der er nok tale om en hardwarefejl. En god ven mener, at det nok enten er systemets RAM eller grafikkortet, der er ved at stå af - hvis ikke der er tale om et operativsystemproblem.

Nu har jeg reformatteret harddisken, og bruger Fedora. Så får vi se om det gør en forskel. Ind til videre kører sagerne fornuftigt.

Umiddelbart bruger Fedora færre ressourcer end Ubuntu. Firefox fik Ubuntu helt op i det røde felt. I skrivende stund bruger CPUen ca. 17-30% af sin formåen.

09 May, 2010

XFCE

I første omgang blev serveren noget ustabil efter opgraderingen til Ubuntu 10.04. Det viste sig, at Firefox skulle fjernes og geninstalleres. Hvorfor ved jeg ikke. Java er installeret; men virker ikke med min netbank. Netbank virker heller ikke med mine øvrige linuxsystemer i og uden for huset; så jeg har en mistanke om at det skyldes en "oprimering til Internet Explorer" fra bankens side (Bemærk den bidende sarkasme).

Nå, måske er netbanken selv ustabil i dag. Selv i Internet Explorer var der tekniske problemer...

Når jeg bruger Firefox under Gnome kører CPUen konstant på 100%. Derfor har jeg valgt et mere simpelt skrivebordsmiljø XFCE. Umiddelbart hjælper det lidt på hastigheden.

Under XFCE bruger Firefox kun 30% af CPUens regnekraft, når der sker noget. XFCE lader til at være et passende miljø for den nuværende udgave af linux.

06 May, 2010

Ustabilt system

Den bedagede server er noget ustabil. Ofte går den ned, når jeg klikker på browseren. Som et eksperiment har jeg nu fjernet Firefox. I stedet bruger jeg Opera. Der er andre småproblemer for JRE fungerer ikke korrekt med netbank; men mærkeligt nok med javas demosider

I øjeblikket er Firefox fjernet, så får vi se om det gør systemet mere stabilt. Hvis det er tilfældet, så vil jeg prøve om Firefox skal installeres via filer fra Mozillas hjemmeside.

05 May, 2010

Gnome Keyring Password

Af en eller anden grund bliver Gnomes keyring ikke opdateret, når man ændrer pasord i Ubuntu. Den ændres - eller rettere nulstilles, sådan:

 1. cd ~/.gnome2/keyrings/
 2. rm login.keyring
Det løste problemet for mig

03 May, 2010

Ubuntu 10.04


Det ligner unægteligt skæbnens ironi, at mit system blev ustabilt op til release af den nye Ubuntu 10.04. Derfor opgraderede jeg naturligvis til denne nye udgave - med reformattering af hele harddisken. Det er en af de mange små fordele ved linux-systemer. Man kan altid vælge den nyeste version uden at skulle bøvle med licencer - og afinstallering af bloatware og sådan noget.

Den største nyhed er med garanti, at Ubuntu har droppet de brune og orange nuancer. Det holdt ellers hårdt. Helt siden Ubuntu Hoary Hedgehog - og sikkert også før den udgave - har temaet i Gnome været i disse farver. Så det er lidt nyt; men ærlig talt meget forfriskende. Der er ingen grund til at være så konservativ med den slags.

Umiddelbart virker det som om at systemet bliver en anelse hurtigere i bootprocessen. Fontene står mere klart på skærmen. Systemet virker på en gang lidt hurtigere - og lidt mere sløvt. Sløvheden indtræffer når flere ting afvikles på samme tid.OK, mit system er altså ikke af nyere dato. Det ville være synd at sige. CPUen er en AMD 64 bit 3800+ med 1GB RAM fra omkring 2005. CPUen drøner derudaf med 75% selv om belastningen ikke burde være vildt stor.

Det ser ud til at i det mindste RAMen burde opdateres, for systemet bruger 45,5% af RAMen selv om der kun kører et par browsere og lidt småprogrammer. SWAP-partitionen er i brug. Selv om det kun er med 2MB så tyder det på, at der snart skal ske noget på den front.

Måske er min bedagede stationære server ved at være derhenne, hvor man skal overveje at bruge en Xubuntu i stedet for den mere forkromede løsning.

Hardwaren holder nok heller ikke evigt... ret beset er der tale om et stenaldersystem.

Men bortset fra farverne så ligner Ubuntu sig selv. Gnome kommer med en fin kontorpakke og nogle gode internetredskaber. Jeg kan især lide chatprogrammet Empathy, der langt om længe har fået lagt en Facebook-chat-protokol ind. Så nu behøver jeg ikke at logge på FB for at chatte med vennerne.

Hvis hardwaren holder så længe er tiden nok kommet til en letvægtsdistribution næste gang systemet gør kvababbelser.

10 March, 2010

Compiz og Ubuntu 9.10


Så skal der leges med skrivebordene... Compiz giver altså noget ekstra til brugeroplevelsen. Af en eller anden grund betyder det noget, at man ved om et vindue ligger lige rundt om hjørnet.

09 March, 2010

HP Photosmart wireless / Ubuntu 9.10

Ubuntus variant af hplip i repositoriet virker ikke pt. I stedet skal den nyeste driver downloades fra HP.Denne artikel viser installationen:
http://hplipopensource.com/hplip-web/install/install/index.html

Her kan driveren hentes:
http://bizsupport1.austin.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&taskId=120&prodSeriesId=3794623&prodTypeId=18972&objectID=c01818882


Den downloadede fil hedder noget i stil med hplip-3.10.2.run og afvikles i sh:

# sh hplip-3.10.2.run

Herefter følges instruktionerne på skærmen. Hplip installeres, printeren virker og scanneren kan styres via Xsane.

Ubuntu 9.10


Eftersom vores netbooks bruger Ubuntu, så ville det være rart, hvis hele sværmen af computere i det lille hjem gjorde ligeså. Så velkommen tilbage til Ubuntu på serveren. Installationen var som sædvanligt for Ubuntu meget enkel. Wifi blev genkendt uden problemer. Alt i alt en lovende start.

Ubuntu satte skærmkortet korrekt op - og fandt af sig selv ud af at Nvidias drivere skulle installeres. Efter genstart virker de avancerede 3D-skærmfunktioner :-)

Klart bedre end at makke med Fedora.

Installationstid ca. 40 min. alt i alt.

Fedora 12 - ikke min kop the ...

Fedora 12 er vist ikke min smagsvariant af linux. Opsætningen er umådeligt irriterende. HPlip virker ikke, cups vil ikke vide af printeren, scanneren genkendes ikke, grafikkortet genkendes ikke, SELinux blokerer for wine, der er flere "er du sikker på at..." pop-ups end i Vista (og det kræver en indsats)

... men jeg er stadig imponeret af at det var så let at sætte wifi op.

Nå, eftersom jeg er mere kreativ end tålmodig er der en konklusion... Fedora 12 ryger ud ASAP.

07 March, 2010

Fedora 12

At installere Fedora 12 var meget let. Boot fra cdrom - og alt selv wifi virker. OK, jeg bruger en ældre pc; men alligevel - det er imponerende at man ikke engang skal pangle med Xorg.conf, ifconfig og lignende esoterica.

Restore backup
Er lige så enkelt. Jeg bruger mc (midnight commander) og kopierer blot filerne fra det eksterne drev. Brugerne på serveren skal lige have adgang til filerne, og det sker sådan:

# chmod -R bruger:users Dokumenter/

et voila... (efter nogen venten på de efterhånden mange tunge multimediefiler)

Fedora erstatter Archlinux

Fedora erstatter nu Archlinux på hjemmets medieserver. Det var sjovt at prøve Archlinux; men jeg har lyst til noget lidt mindre nørdet. For mig er linux et kreativt redskab, så energien skal bruges til at være kreativ. Men det har været en lærerig proces at prøve Archlinux - enhver der vil lære had der kører under motorhjælmen bør prøve Archlinux eller måske LFS. Men med Fedora håber jeg at få en server, der er en anelse lettere at konfigurere.

Wacom Bamboo Tablet

Den virker rigtig fint når man bruger Windows og GIMP.

Linux har jeg ikke haft held med endnu, når det gælder Bamboo. Og det er træls, for jeg foretrækker at arbejde i et linux-miljø. Vejledningen er en sag for ingeniører eller nørder med hang til næppe fungerende compilere: http://linuxwacom.sourceforge.net/

En masse filer, der skal kompileres uden særligt gode forklaringer på hvad man egentlig foretager sig - eller hvad man gør hvis skidtet ikke virker, xorg.conf der skal ændres manuelt (med deraf følgende farer for crash). Ud fra et brugervenlighedssynspunkt er driverudviklernes brugersupport håbløs.

Visse brugere hævder ellers at sagerne virker på Ubuntu og Archlinux; men jeg har ikke haft det samme held med disse distributioner. Mange brugere har dog også problemer her, så jeg er ikke helt alene. Men jeg har set, at Fedora har wacomdriveren med i yum - og set at Mepis har en konfigurationsmenu til wacom tablets som standard.

Måske skulle man skifte distro?

Jeg har nu prøvet en hel aften, og det må altså være nok til at konstatere, at denne dimmer nok er lettest at anvende i Windows. Jeg vil tegne - ikke kompilere...

Men det er lækkert at tegne med Bamboo i GIMP, og skal det være i Windows Vista - så tager man det med.

02 March, 2010

Archlinux - Openoffice problemerEfter opgradering virker Openoffice ikke i Archlinux. Har prøvet at nedgradere og at fjerne en skjult mappe; men ingen af delene virker.

Som superuser virker programmet, så det er nok noget med rettigheder.

Fejlmeddelelsen ser sådan ud:


Har prøvet:
 1. Reinstallation
 2. Nedgradering
 3. Fjerne mappen .openoffice.org
 4. Ændre rettigheder på mappen .openoffice.org (både chown per:users og chmod 775)
 5. Fjerne alt og installere go-openoffice
 6. Opgradere efter nedgradering
Omvej der virker
Prøvede at skrive sudo foran kommandoen soffice i menuen. Min løsning burde ikke virke... men det gør den altså. Openoffice spørger mærkeligt nok ikke til password.

Almindelige brugere har tilsyneladende ikke dette problem. Den som har administratorkontoen skal mao. starte soffice tekstbehandleren sådan:

# sudo soffice -writer

Mystisk... omvejen lader til at være en redigering af samtlige menupunkter, der henviser til soffice - sæt sudo foran kommandoen. Dette gøres ved at højreklikke på startmenuen, derefter højreklikkes på hver ikon, der starter openoffice op. Under properties sættes ordet "sudo" foran kommandoen.

Virker ikke alligevel
Hmmm.... ovenstående virkede i går. Nu virker den sære omvej ikke længere. Venter et par dage og prøver en opdatering igen. Hvis det stadig ikke virker, så vil jeg prøve at reinstallere archlinux fra en backup og føre det tilbage til en tilstand hvor sagerne virker.


22 February, 2010

Netbook Remix på HP mini

1) Partitionering af NTFS-drev i Vista
Ok, for at få en fri partition til Ubuntu skal der skabes plads til en fri partition. Gparted kunne ikke klare opgaven. Derfor brugte jeg Vistas partitioneringsredkab, der fungerer upåklageligt:
 1. Højreklik på "Computer" og vælg "administrer".
 2. I vinduet som åbnes, klik på "diskhåndtering".
 3. Højreklik på det drev som skal partitioneres.
 4. Formindsk drevet. Der er ingen grund til at formattere, det klarer Ubuntu bagefter.
2) Boot og installer fra SD-kort (eller usb)
Nu hvor der er ledig plads kan "største ledige område" anvendes til Ubuntu. Computeren er for en sikkerheds skyld forbundet til nettet via kabel. I wubi installationer har jeg haft problemer med wifi. Og så kan man lige så godt gå med livrem og seler.

3) Wifi og anden efterbehandling
Wifi skal sættes op. Opskriften findes andetsteds på denne blog. Af en eller anden grund var jeg bcmwl-kernel-source installeret (måske en rest fra eksperimenter fra SD-kortet?). Løsningen var at fjerne og geninstallere bcmwl-kernel-source:

# sudo apt-get remove bcmwl-kernel-source
# sudo apt-get install bcmwl-kernel-source
# sudo reboot

4)Hente programpakker
Og så skal programmer hentes ad libitum via Synaptic eller Ubuntus Softwarecenter.

5) Og opdatere for en god ordens skyld
# sudo apt-get update
# sudo apt-get upgrade

Wubi - kernel panic efter opdatering

På HP Mini opstod "kernel panic" efter en opdatering. Jeg prøvede at fjerne linux-headerne med det resultat at driverne til wifi blev fjernet. En opdatering tilføjede dem kun til den nye kerne ubuntu 2.6.31-19 ... derfor er systemet ustabilt. Det er anden gang inden for et par måneder, at Wubi bliver ustabil efter en opgradering.

Derfor er den fornuftige kur installation af linux på en selvstændig partition. Det fungerer i hvert fald fint på Acer Aspire One.

21 February, 2010

iTunes

Indrømmet - en iPod er hamrende lækker i design og finish.

Men iTunes, der lægger programmer mv. på iPoden, kan altså være lidt af en prøvelse sammen med Windows. I øjeblikket kæmper iTunes med Windows Media Player.

Når iPoden sættes i USBstikket, så starter Windows Media Player automatisk. Når man lukker den ned, så afbryder Windows kontakten til USB... Og så begynder dansen forfra når Windows opdager, at der er noget i USBdimmeren.

iTunes sørger for overraskelser. Pludselig har man også browseren Safari, uden at have ønsket det. Sådan gør en pæn softwareudvikler altså ikke. Fy!

Nå, jeg opdaterer sjældent iPod, hvis det var hver dag, så ville jeg nok lede efter et alternativ. Interfacet er - for at sige det pænt - noget rodet. Jeg trode ellers, at Mac stod for det brugervenlige...

Oprydning i Archlinux

Når Archlinux fylder for meget på / så skal der ryddes op. Prøv:

# pacman -Sc
(S = synkroniserer og c = rydder op)

Min installation af Archlinux var svulmet op til 95% af / partitionen. Efter -Sc blev det til 45%.

20 February, 2010

pacman -Syu virker ikke i dag ...

Pacman (archlinux' pakkeprogram) ville ikke opdatere i archlinux. Knuden var lettere gordisk. Kdelib krævede phonon. Phonon konfliktede med gstreamer, som jeg bruger på gnome. Løsningen blev at fjerne alle programmer, der bruger kdelibs.

Af principielle grunde prøver jeg at undgå at Gnome og KDE blandes sammen på serveren, fordi ikonsystemerne ikke understøtter hinanden særligt elegant. KDE og Gnome på samme system ender ofte med et uskønt mix, hvor nogle ikoner mangler.

KDE er meget flot; men bliver let ustabil. Derfor foretrækker jeg Gnome.

14 February, 2010

Brushes GIMP

Tegn dem selv i gråtoner og gem dem som *.gbr.
Kopieres penslerne til mappen /usr/share/gimp/(version)/brushes

07 February, 2010

Jensen Router port forward

At forwarde porte på Jensen routeren...

> NAT > portforwarding

Indtast den lokale klients IP samt adresserne.

F.eks. bitTorrents port 6881-6889

05 February, 2010

Nyt design til Fredenskirken


Så har Fredenskirken fået nyt design. Designet er baseret på ja_purity templaten; men farver og header er tilpasset efter Fredenskirkens ønsker.

21 January, 2010

FK og joomla 1.5

FKs joomla ville ikke vise artiklerne på forsiden. Af en eller anden grund var samtlige sektioner forsvundet. Opgraderede til Joomla 1.5, da supporten på one.com mente, at det var nødvendigt.

Efter opdateringen samme problem.....!

Så opdagede jeg, at samtlige sektioner var forsvundet. Når artiklerne ikke er knyttet til en sektion, så véd joomla ikke, hvor artiklen hører til. Og det forklarer den blanke side.

Løsningen blev (efter mere end 8 timers forsøg...) at overflytte samtlige artikler til een kategori. Og derefter virkede sagerne igen.

19 January, 2010

LAN og HP Photosmart Wireless B109


Printeren
At printeren er trådløs er dejligt. Man er ikke afhængig af at placere den i et usb-kabels afstand fra pcen. Den larmer en del under udskrift og kalibrering, eller hvad sådan noget hedder, af blækpatronerne. Skærmens menuer er intuitive og enkle at gå til.

Jensen Router
Min router godkender på MAC-adresserne. Derfor skulle adressegodkendelsen vælges fra en overgang, ind til wifi-printerens macadresse var kendt. Efter dette klonede jeg mac-adressen med en ip. Og så kunne printeren uden problemer forbindes med Jensen Routeren.

Fordelen ved klonede ip-adresser er bl.a. at man på forhånd kender enhedernes ip-adresser - og det kan være praktisk, når computerne cykler rundt mellem linux og windows. Uanset hvad maskinen booter i, så får den samme enhed altid den samme ipadresse.

På archlinux
Printeren blev først forbundet til netværket via installationen i HP Device Manager. Dette skete kun for at kende printerens ip og mac adresse. Da printeren var forbundet kunne dette aflæses i routerens statusfiler.

Ubuntu
Her skulle driverne hpoj installeres via Synaptic. Og så kunne printeren installeres som netværksprinter. Man skulle i stil med CUPS angive mærke og model.

CUPS
Efter genstart af systemet fandt cups umiddelbart printeren, der nemt kunne tilføjes.

Windows
Netbooken havde ikke noget cdromdrev, så driverne blev downloadet fra nettet. Først skal driverne installeres. Derefter sættes usb-stikket fra printeren til computeren - og så begynder installationsprogrammet at køre.

Scanner online
Efter netværksopsætningen er scanneren klar online. IP adressen kan naturligvis pinges. Og når der er en IP-adresse, så kan man jo lige så godt se efter om der er en webside. I firefox indtastede jeg scannerens IP i adressefeltet (f.eks. http://192.168.0.111). Her kom en rigtig positiv overraskelse. Printeren kan styres via browseren - og der er faktisk ikke brug for at dele den via CUPS.

Men det bedste er at scanneren kan styres online - for det betyder jo, at alle computere på LANet har adgang til scanneren.

Et egentligt scannerprogram, f.eks. Xsane, giver flere muligheder; men denne webløsning er fremragende. Den dækker sikkert de fleste behov, selv om man ikke kan zoome ind på motivet. Til gengæld kan man jo fjerne overflødige pixels med en beskæring i GIMP, Irfanview eller hvad man nu bruger af billedbehandlingsprogrammer.

/etc/hosts
Og derfor kunne jeg ikke dy mig, og tilføjede denne linje til /etc/hosts i linux maskinerne:

192.168.0.111 mitNet printer

Hvilket gør printeren tilgængelig, når man skriver "printer" i browserens adressefelt, når man pinger etc.

5 stjerner *****
Nu er det her ikke en anmeldelse. Men hvis det var, så ville denne printer få mange stjerner, fordi den uden problemer kan bruges i windows og linux paradigmerne. Sådan skal det bare være.

07 January, 2010

Halshugning, dynamit og revolutioner

Nu vil SF af alle partier indføre cencur på nettet. Det skal være forbudt at søge på visse ord og emner. Halshugning, terror og andre ord må man ikke på længere.

Det er i strid med Grundloven. Her står det klart og tydeligt og uden nogen som helst former for undtagelser, at cencuren ikke kan genindføres. Punktum.

Konsekvensen af et sådant forbud er store:

 • Den franske revolution blev gennemført ved hjælp af halshugning. Forbudt område!
 • Modstandsbevægelsen under anden verdenskrig modarbejdede regeringen ved hjælp af mord, likvideringer og bomber. Forbudt område!
 • ANC og Nelson Mandelas frihedskamp. Forbudt område!
 • Englands glorværdige revolte. Forbudt område!
 • Alfred Nobel - sprængstofeksperten...? Forbudt område!
 • Kemiske stoffer, der siger BUM? Forbudt område! (f.eks. H2O)
 • Og så videre ... Forbudt område!
Store dele af verdenslitteraturen bliver også forbudt for enhver, der ikke vil i sikkerhedstjenestens søgelys. Helte som Robin Hood, Samson, David, De Tre Musketerer og andre oprørske sjæle - Forbudt område!

Mon ikke nogen lige skulle tage at vende skråen. Fjern det tåbelige forslag, SF!

05 January, 2010

Google kalender på mobiltelefonen

Nu kan du se kalenderen overalt, hvor telefonen har kontakt til nettet. Åbn en browser og gå til googles mobile kalender - og log på.

04 January, 2010

At streame video til LAN via VLC

På serveren

Installer vlc.
Luk programmet op, og klik på stream.
Denne menu dukker op:

Klik på "Add" og skriv devicenavnet på videokortet. I mit tilfælde er der tale om et Hauppauge kort, der fungerer sammen med ivtv pakkerne på linux.

Klik på Next.

Tast "Add" herefter følger menuen, hvor streamingserverens IP-adresse skrives sammen med detaljer for streamet.

I dette tilfælde streamer jeg fra serveren 192.168.0.10. Når videoen afspilles over nettet, så bør den transkodes til f.eks. Theora + Vorbis (det er de åbne formater; men VLC kan transkode til mange forskellige formater).

På klienten
I dette tilfælde er klienten den pc, som du vil se streamet på. Hvis mplayer er installeret, så indtast dette i en terminal:

# mplayer -cache 2000 192.168.0.10:8080

Efter nogen tid afspilles videoen i et vindue.

Naturligvis kan man også afspille streamet med VLC, i så fald skal man åbne et netværkstream og indtaste serverens IP (i dette tilfælde 192.168.0.10).


Tilføj billede

03 January, 2010

HP Mini og Ubuntu og Remix

 1. Installer Wubi via Vista eller XP
 2. Wifi: installer bcmwl-kernel-source, genstart og så virker sagerne
 3. Netbook Remix: sudo apt-get install ubuntu-netbook-remix
 4. I sessionsindstillingerne: slå Maximus fra, så maksimeres vinduerne ikke længere. Maximus er min eneste anke mod UNR.

Wubi - installer igen

Wubi afinstalleres ikke korrekt via Vistas "fjern programmer". Gør sådan:

 1. Afinstaller Wubi via "Fjern Programmer" i Vista
 2. Kør regedit fra en administrator prompt (højreklik på terminalikonet og vælg administrator)
 3. Søg, find og fjern alle henvisninger til Wubi i registreringsdatabasen
 4. Fjern alle mapper, der hedder noget i stil med Ubuntu fra c:\ eller hvor Wubi ligger.
Herefter kan Wubi reinstalleres.

01 January, 2010

HP Mini - boot fra usb

Tast F9 når computeren booter, en menu kommer op. Vælg usb-drevet. Herefter burde det være muligt at boote fx linux.