30 December, 2010

Dropbox - filer på tværs af platforme

Dropbox er ikke just en nyhed; men dropboxen har udviklet sig til et meget praktisk redskab. Via Dropbox er der adgang til filerne på tværs af platforme: Windows, Linux - og selv min iPad kan få adgang til filerne.

Mac vil jo gerne bestemme over, hvordan filer ligger; men med Dropbox får man en filmanager plus den fordel, at der er adgang til filerne fra andre systemer.

02 December, 2010

iPad og linux

Tilføj ppa:pmcenery/ppa til sources.
Opdater
Installer libimobiledevice0

01 December, 2010

Windows og wma

Af en eller anden grund er nogle wma filer i protected mode da jeg kopierede mine cdskiver til computeren. Der er nok tale om en default "service" indstilling, som jeg overså for et par år siden; men det forklarer naturligvis problemer med at afspille musik, som jeg vidste måtte findes.

Nu leder jeg efter en god måde at få dem konverteret til noget, der kan bruges på linux og i iTunes - uden at skulle gennemgå arkiverne manuelt.

Her er en opskrift. Bashfilen kræver lame og mplayer er her:

#!/bin/bash

current_directory=$( pwd )

#remove spaces
for i in *.wma; do mv "$i" `echo $i | tr ' ' '_'`; done

#remove uppercase
for i in *.[Ww][Mm][Aa]; do mv "$i" `echo $i | tr '[A-Z]' '[a-z]'`; done

#Rip with Mplayer / encode with LAME
for i in *.wma ; do mplayer -vo null -vc dummy -af resample=44100 -ao pcm -waveheader $i && lame -m s audiodump.wav -o $i; done

#convert file names
for i in *.wma; do mv "$i" "`basename "$i" .wma`.mp3"; done

rm audiodump.wav

Then, again in the terminal, enter
chmod +x ~/wmamp3
sudo cp ~/wmamp3 /usr/bin

...

Det er lidt upraktisk, at man skal finde samtlige wmafiler manuelt; men det er der nok råd for. Tænke, tænke... hmmm.... bumbum ... antal filer wma: 891. En manuel konvertering er udelukket. Bashprogrammet skal mao. søge gennem hele underskoven af filer. Og hvis konverteringen virker skal wmafilerne fjernes.

Inden en større omgang er det nok klogt med et pilotprojekt, hvor et par beskyttede filer forsøges konverteret.

Resultat: virker ikke.

...

Måske denneher, Dmaconvert - men den fungerer under windows.
DrmRemoval - men det er shareware.
Aimersoft

....
Sortering i windows, fra et online forum:

"Here's one way to do it. First copy the whole My Music to the new folder, say My Music 2. This will preserve the folder structure.

Use Windows search to search My Music 2 for *.mp3 and delete all of them. Then do a search for *.wma, put the results in Detail view, select Protected for one of the columns, sort by Protected and delete all the non-protected .wma's.

Search My Music for, an example, *.ogg (all of the other formats individually by extension) and delete them. Then do a another search for *.wma, but this time delete the protected tracks."